Ditut og attende: Refleksjonar over eit år på utveksling

Kia ora tatou! Mitt namn er Fartein og dei av dykk som har følgd med på denne bloggen veit kanskje at eg studerer sosialantropologi hjå UiB og at eg har vore på utveksling dei to siste semestera. På desse to semestera har eg studert i to land som ligg ganske so langt frå kvarandre. Eg…

Kiwiana, ANZAC-day og 17. mai!

Kia ora! No har eg budd her i New Zealand i litt over fire månedar og det ikkje så lenge igjen av utvekslingsopphaldet. Dei fleste obligatoriske oppgåvene er no vorte levert inn og eg har berre eit par eksamenar igjen før semester offisielt tek slutt 20. juni. Det kjem difor til å verte ein del…

Kia ora from Aotearoa!

Kia ora! Mitt namn er Fartein og eg har tidelegare skrive om utvekslingsopphaldet mitt ved Københavns Universitet, men no skal eg altså skrive om eit nytt utvekslingsopphald ved University of Otago i New Zealand, eller Aotearoa som maoriane kallar landet. Universitetet ligg i byen Dunedin, også kjent som «Edinburgh of the South», som ligg ganske langt…

Frå Danmark til New Zealand

Hei, det er meg igjen! Eg har allereie skrive blogg om utvekslingsopphaldet mitt ved Københavns Universitet og kjem no òg til å skrive blogg om utvekslingsopphaldet mitt ved University of Otago i Dunedin, New Zealand. For dei av dykk som ikkje har lest dei førre blogginnlegga mine så heiter eg Fartein og eg tek ein…

På gjensyn, København!

Hallais! No byrjar det å nære seg slutten for mitt opphald her i kongens by. Det er litt under ei veke att og det er med tungt hjarte at eg skriv denne bloggen (p.s. ikkje eigentleg, det går heilt fint altså). No går det mot jul og eksamenstid her, og det vert berre mørkare og…

En lille update

Heisann! No byrjar det verte ei stund sidan eg har skrive noko her i utvekslingsbloggen. Eg tenkte difor berre å skrive litt kort om kva eg har gjort i det siste. For omlag tre veker sidan var det ei vekelang haustferie her i Købenavn. Eg har etterkvart vorte kjend med ein liten gjeng internasjonale studentar…

«Ansvarlig, rolig, ren og ikke-rygende pige søges.»

Eg har høyrd at «det er dejlig å være norsk i Danmark», og det kan so vere, men det er ingenting som er deilig med leiemarknaden i København for tida. Om de trudde Oslo eller Bergen var ille så er København på eit heilt anna nivå. La meg først introdusere meg sjølv før eg går…