Høsten 2019

Utveksling høsten 2019


Moira Magdalena Remme Blamey

Sosialantropologi

Keimyung university

 

Kamila Mahamoud

Sammenlignende Politikk

Grenoble

 

Tora Seip

Sammenliknende politikk

Science po Paris

 

Vivvi Nguyen

Sammenlignende Politikk

State University of New York at Albany

 

Adina Bo Larsen

Sammenliknende Politikk

Montreal, UdeM

 

Helle Reidarsdottir Bøe

Sammenliknende politikk

Grenoble

 

Kine Aure Nilsen

Europastudier

Bordeaux

 

Ina Kristine Bergstøl

Sosialantropologi

Bolivia

 

 

Victoria Croff Dreyer

Sammenliknende politick

University of York

 

Ragnhild Bratli  

Kognitiv vitenskap

Royal Melbourne Institute of Technology

 

 

Kristina Opheim

Journalistikk

University of Hawaii at Manoa

 

Einar Lohne Bjøru

Sammenliknende politikk

Kairo

 

Linea Reed

Sammenliknende Politikk

UC Berkeley

 

Mia Engenes Bratlie

Sammenliknende politikk

Grenoble i Frankrike

 

Arild Kløw

Sammenlignende politikk

Buenos Aires

 

Magne Kjellesvik

IKT

Sydney

 

Nina Berger

Sammenlignende politikk

Bologna

 

Julie Sætre

Sammenlignende politikk

Roma Tre

 

Nora Elvestad Reinsnes

Sammenlignende politikk

Ghana